Exponáty MPŽ

 

 

Lokomotivy

 

První tři motorové lokomotivy byly opraveny ještě v Brně, další už v Mladějově. Nyní jsou lokomotivy opravovány již ve Zbýšově. Některé byly získány pro MPŽ v relativně dobrém stavu, většinu z nich však bylo nutno rozebrat doslova až do posledního šroubku a podrobit je generální opravě. Další slouží jako zdroje náhradních dílů. Současný stav exponátů stručně zachycuje následující tabulka:

 
Parní lokomotivy
výrobce typ provedení rok výroby stav Poznámka
Breitfeld & Daněk Blansko R IIIc (č.3) povrchová 1919 neprovozní  
Henschel Fabia povrchová 1913 v opravě  
ČKD Praha BS-80 (č.16) povrchová 1951 provozní  
ČKD Praha BS-80 (U5) povrchová 1951 neprovozní  
Henschel Delft / Lethe povrchová ???? jen kotel  


Elektrické lokomotivy
výrobce typ provedení rok výroby stav  
Siemens (č.13) povrchová 1903-8 provozní  
FEZ Frýdlant TLD 6,5 č.30 povrchová 1965 v opravě  
FEZ Frýdlant TLD 6,5 č.32 povrchová 1965 neprovozní  
TSM závod Lučenec TLD 3,5 důlní 1963 provozní  
ČKD Praha TLP 10 povrchová   neprovozní  


Motorové lokomotivy
výrobce typ provedení rok výroby stav  
MBA (O&K) MD2 povrchová bez budky 1940 neprovozní  
TSM závod Lučenec BN 15R povrchová bez budky 1970 provozní  
TSM závod Lučenec BN 15R povrchová bez budky  1961 provozní Motor Slavia 2S95A
Stavoloko Vysočany BN 30 povrchová 1953 provozní  
Stavoloko Vysočany BN 30 povrchová bez budky 1951 provozní  
ČKD Radotín BN 30R povrchová 1961 provozní  
ČKD Radotín BN30R povrchová bez budky   neprovozní  
Vihorlat Snina BN 30U povrchová 1959 provozní  
Vihorlat Snina BN30U povrchová ??? provozní Kapoty z BN30
Stavoloko Vysočany BN 60 povrchová, spojnicová 1952? v opravě  
Stavoloko Radotín BNE 50 povrchová 1952 v opravě  
Stavoloko Radotín BNE 25 povrchová ~1950 provozní  
ČKD Praha BND 15 důlní, spojnicová 1966? provozní  
ČKD Praha BND 30 důlní   neprovozní  
ZTS Martin zavod Hliník BND30 II důlní cca 1971 provozní  
ZTS Martin DH30D.0 důlní, dvoustanovišťová 1981 neprovozní  
ZTS Martin DH30D.0 II. důlní, dvoustanovišťová 1989 provozní  
ZTS Martin DH70D.1 důlní, dvoustanovišťová 1980 provozní  
Poldi Kladno DH120 Povrchová 1980? provozní  
drezína vlastní konstrukce povrchová, otevřená 1985-96 neprovozní  v současnosti v rekonstukciTabulka uvádí pouze lokomotivy, které jsou součástí sbírky muzea. Duplicitní kusy nejsou v tabulce uvedeny. Konkrétní údaje odpovídají kusům, které jsou součástí expozice MPŽ.

Vozy

 

Převážnou část sbírky MPŽ tvoří vozy polních drah typických i méně známých konstrukcí. Zastoupeny jsou i vozidla drah důlních. Pro přepravu návštěvníků muzea bylo postaveno v letech 1997-2004 několik letních osobních vozů. Při údržbě a rekonstrukci trati slouží také několik zajímavých vozů jednoúčelových. Průřez sbírkou vozů čítající okolo stovky kusů uvádí následující tabulka. Vozidla MPŽ jsou postupně převážena a soustřeďována na novém působišti ve Zbýšově. Část z nich je smluvně zapůjčena jiným muzejním organizacím.

 

 
Osobní vozy
výrobce typ provedení rok výroby stav
MPŽ hrošák uzavřený, bržděný 1997 provozní
MPŽ H/u čtyřosý, letní, bržděný 2004 provozní
MPŽ Pín/u čtyřosý, letní, bržděný 2004 provozní
MPŽ salonek otevřený, bržděný 1994 provozní
MPŽ letňák letní, bržděný 2000 provozní
MPŽ "šalina" letní, bržděný 2002 provozní
MPŽ tříokeňák uzavřený, bržděný 2012 provozní
Kovo-drevo MP Stropkov MD 12 uzavřený, důlní 1967 provozní
Kovo-drevo MP Stropkov MD 12 uzavřený, důlní 1989 provozní
Kovo-drevo MP Stropkov "důlní sanitka" uzavřený, důlní, záchranářský   provozní
VŽKG důlní WC speciální  ???? provozní


Nákladní vozy
výrobce typ provedení rok výroby stav
Vihorlat np Snina VLO 1,75 výklopný   provozní
Vihorlat np Snina VLB 1,75 výklopný, bržděný   provozní
Vihorlat np Snina VLO 1,00 výklopný   provozní
MPŽ NLB 0,8 nízkostěnný 2000 provozní
  "Véterák" vysokostěný   provozní
  vanový na vápenec
speciální   provozní
O&K Vůz na šamotové cihly ex Soos
speciální (policový)   provozní
O&K výklopný 0,75 m3 ex Soos výklopný   provozní
  rašeliňák ex Hora sv.Šebestiána speciální   provozní
  cisterna ex spolchemie kotlový   provozní
  výklopný 0,5 m3 ex spolchemie výklopný   provozní
Spolchemie plošiňák čtyřnápravový ex Spolchemie plošinový   provozní
Roessemann a Kűhnemann čtyřosý, zavřený ex Slaný - Smečno zavřený 1908 provozní
  Plošinový ex Havřice plošinový   provozni
  Ruční dřevěný vozík plošinový   provozní
Škoda Poličák plošinový cca 1950 provozni


Traťové mechanismy
výrobce typ provedení rok výroby stav
MPŽ elektrocentrála tažené 2000 provozní
MPŽ pluh tlačné 1998 provozní


...a ještě mnoho dalších. Dohromady je všech vozů kolem stovky...