mpz

ozy se postupně střídají na dílně k provedení revize, kdy projdou i běžnou provozní údržbou. Výstupem revize je pak schválení do provozu nebo stanovení rozsahu další nutné opravy.
photo10.jpg
photo11.jpg
photo12.jpg
photo13.jpg
photo14.jpg