mpz

Z lokomotivy byly v hale, kde nefoukal studený vítr, demontovány spojnice,ojnice a části brzdy.
01.jpg
02.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg