mpz

Lokomotiva BND30 (zelená v zadní části) Lokomotivu BND 30 získalo MPŽ od Východočeských uhelných dolů, důl Kateřina v roce 1994. Stroj zde byl pro závadu motoru odstaven a vzhledem k uzavření dolu nabídnut MPŽ k převzetí. Lokomotiva v dole jezdila na rozchodu 550mm a později obdržela nápravy s rozchodem 600mm.
V současnosti je lokomotiva umístěna v depozitáři. Její zprovoznění není pro náročnost opravy a nepředpokládané velké provozní využití zatím plánováno.
015.jpg
016.jpg
017.jpg
018.jpg
019.jpg