mpz

Z rámu lokomotivy byly odstraňovány postupně zkorodované části. U čísla 2 je dobře vidět otvor po původním centrálním spřáhle, které se nedochovalo.
photo11.jpg
photo12.jpg
photo13.jpg
photo14.jpg
photo15.jpg