mpz

Závěrečná zkušební jízda seřízeného stroje do Babic. Lokomotiva se podrobuje opravám do požadovaného muzejního a vzhledového stavu postupně. Ještě zbývá zprovoznit pomocný vodní zkrápěcí okruh, montáž funkčních světel a obnova nátěru.
photo14.jpg
photo15.jpg
photo16.jpg
photo17.jpg
photo18.jpg