mpz

I z tramvají známá deska kontroléru se symbolem firmy Siemens & Schuckert. Jízdní klika má být správně nasazena v protilehlé poloze. Značení dokazuje, že lokomotivy byly určeny pro provoz ve dvojici s jednomužnou obsluhou. Dvojčlené řízení bylo za provozu odstraněno a polohy pro ovládání druhého stroje v kontroléru zablokovány. Další zajímavostí je, že ovládácí kliky naší třináctky pochází původem ze strojů č.6 a č.1.
photo3.jpg
photo30.jpg
photo31.jpg
photo32.jpg
photo33.jpg