mpz

Souběžně s opravou domku se věnujeme štěrkování a podbíjení trati. Na snímku je v pracovním vlaku řazena elektrocentrála pro pohon ručních podbíječek.
photo9.jpg
photo19.jpg
photo23.jpg
photo24.jpg
photo27.jpg