mpz

Materiál k dosypání jsme použili ze stavby prohlídkové jámy, vyklizený prostor pro změnu poslouží k prodloužení koleje pro umožnění prohlídek dlouhých vozů.
photo7.jpg
photo11.jpg
photo12.jpg
photo19.jpg
photo24.jpg