mpz

I přes nevlídné počasí byla dokončena vodovodní přípojka v nezámrzné hloubce a po deseti letech tak máme stále tekoucí teplou vodu, což je u špinavé práce vítaný komfort.
photo36.jpg
photo37.jpg
photo3.jpg
photo4.jpg
photo18.jpg