mpz

Březen 2014

photo1.jpg Po zimní odmlce přinášíme opět tradiční porci prosluněných fotek zachycující dění v muzeu uprostřed probouzející se přírody.
photo10.jpg Práce mu nevoní a zjevně ani moc nejde. :-)
photo11.jpg Když se sejde dostatek pracantů, práce rychle postupuje.
photo12.jpg
photo13.jpg
photo14.jpg
photo15.jpg
photo16.jpg Pohled od Zastávky k Babicím.
photo17.jpg Stejný pohled o něco blíže k Zastávce.
photo18.jpg Opačný pohled na oblouk směrem k Zastávce.
photo19.jpg Pod skalním masivem v Zastávce.
photo2.jpg Depresivní potemělá obloha se stále více obarvovala do modra a krajina zalitá sluncem hned vypadá veseleji. Pod nedávno renovovanou původní drážní lampou rozkvétají kočičky.
photo20.jpg Asi nejromantičtější místo na trati. Když nemáme lom, tak aspoň skálu. :-)
photo21.jpg V dalších dnech práce na trati pokračovaly demontáží původních kolejnic, svozem betonových pražců a rovnáním pláně pro pokládku pražců dřevěných úzkorozchodných.
photo22.jpg Odšroubované kolejnice jeřáb přetahuje bokem.
photo23.jpg Práce je to nelehká a nebezpečná, byť většinu dřiny zastane stroj.
photo24.jpg Vyklizené pracoviště pro bagr.
photo25.jpg Na opačném konci dráhy ve Zbýšově jsou usilovně připravovány dřevěné pražce.
photo26.jpg
photo27.jpg V deponii výhybek se pracuje na selekci dílů pro montáž výhybky obnovované odbočky k bývalému dolu Ferdinand.
photo28.jpg Na chvíli naši drážku opustíme a několika snímky se přeneseme do Brna, kde se MPŽ podílí na výstavě v Technickém muzeu.
photo29.jpg Vozíky ze sbírek MPŽ dokreslují atmosféru stavěniště nikdy nedokončené dálnice Vídeň - Vratislav, jíž se na Moravě neřekne jinak, než Hitlerova dálnice. Stavba velmi technicky vyspělého díla probíhala během 2. světové války a s ohledem na ekonomické možnosti Německa byla ukončena předčasně v roce 1943.
photo3.jpg Kontrolní jízda po trati odhalila ulomená a zcizená návěstidla výhybek v Babicích.
photo30.jpg Důstojné ohlednutí za obdivuhodným dílem, vznikajícím ve velmi těžké době a také této době poplatnému. Milovníci polních drážek si na dobových, profesionálně provedených a velmi kvalitních dokumentech ze stavby, také přijdou na své.
photo31.jpg Na opačném konci Brna Klub přátel kolejových vozidel dokončuje renovaci normálně rozchodné verze lokomotivy BNE50, které byly určeny pro posun na vlečkách. Dvojici zástupkyň typičtější úzkorozchodné verze má ve sbírkách i MPŽ.
photo32.jpg
photo33.jpg Na lokomotivách se ovšem usilovně pracuje i ve Zbýšově. Opravou armatury kotle, vodojemu, brzdy a pískovačů prochází právě parní BS80.
photo34.jpg Montáž opravené píšťaly.
photo35.jpg Detail vnitřní strany víka vodojemu před opravou.
photo36.jpg A po ní.
photo37.jpg Na důlní TLD3,5 je dokončován finální nátěr po znovuzprovoznění stroje. Záběr po nanesení poslední vrstvy žluté barvy.
photo38.jpg Po zatvrdnutí nátěru přijdou na řadu původní bezpečnostní pruhy.
photo39.jpg Lak byl před opravou lokomotivy důkladně zdokumentován a po opravě opět proveden s původními detaily. Vlevo nad kulatým otvorem pro závěs brzdy je patrné vyražené výrobní číslo 025. Nahoře je pro změnu na základně sběrače patrné evidenční číslo stroje Východočeských uhelných dolů B 56, s nímž jezdila na dole Zdeněk Nejedlý II v Malých Svatoňovicích.
photo4.jpg Patnáctka pod opěrnou zdí.
photo40.jpg Přesné rozměření šablon pro nanesení pruhů.
photo41.jpg
photo42.jpg Po nástřiku černé barvy.
photo43.jpg Celkově dokončený lak i s černými detaily v plné kráse.
photo44.jpg Podvečerním snímkem dodnes v dlažbě dochované části úzkokolejky v nedalekých Tetčicích, dříve spojující pilu a nádraží, březnové ohlédnutí uzavřeme. Fotokroniku připravil Robert Dujka © MPŽ 05/2014.
photo5.jpg Oparem podbarvený pohled z Babic směrem do stoupání ku Zbýšovu.
photo6.jpg Obecně již příznivější počasí nás vyhnalo pracovat na přípravě dalšího prodloužení úzkokolejky.
photo7.jpg Pracovní vlak v nezvyklém složení dorazil na současný konec úzkých kolejí pod Babicemi.
photo8.jpg Po náročné dřině s motorovými pilami jsou opět vidět původní normálně rozchodné koleje zbýšovské dráhy.
photo9.jpg Odhalená překážka na trati.
44 files on 1 page(s)