mpz

Květen 2014

photo1.jpg V měsíci květnu se zbýšovská úzká dočkala opět dalšího prodloužení směrem k Zastávce. Této události se věnuje většina fotografií, byť i na vozidla nebo pravidelný provoz rovněž nezapomeneme.
photo10.jpg Místo, kde odbočka skončí, neboť most na druhou stranu údolí byl počátkem devadesátých let snesen a tiše ho připomínájí zarůstající staré pilíře.
photo11.jpg Montáž kolejí rychle pokračuje.
photo12.jpg Na nově položeném úseku jsou už na odvoz do Zbýšova připraveny nadbytečné kolejové pruty a několik betonových pražců, které využijeme při stavebních úpravách areálu muzea.
photo13.jpg Pracovní vlak ve stoupání nad Babicemi.
photo14.jpg Po obědě vyráží na trať další vlaky. Tento veze náklad malých kolejniček, z nichž bude zřízena odbočka i okolní část hlavní trati.
photo15.jpg Dokonce se vešla i lžíce k na staveništi deponovanému bagru.
photo16.jpg Vlak s dominatami dolů Jindřich a Jindřich II.
photo17.jpg Těsně následující vlak je tažen nezvykle lokomotivou DH120.
photo18.jpg
photo19.jpg
photo2.jpg Brigáda byla naplánována na začátek měsíce, takže i fotky začínají hned prací. V dílně se zrodil repasovaný přestavník na budoucí odbočku Důl Ferdinad.
photo20.jpg V Babicích tento vyčká návratu předchozího vlaku, jež je v mezičase vykládán u Ferdinanda. Po vykřižování bude "couvat" vozy napřed dolů na konec trati.
photo21.jpg Chvíle klidu je využito k montáži nových návěstidel výhybek. Ty předchozí neodolaly nájezdu vandalů a nenechavců.
photo22.jpg Vykládka kolejových polí u Ferdinanda.
photo23.jpg Položena je už i část odbočky.
photo24.jpg Další vlak je na místě a práce pokračují.
photo25.jpg Další várka smontovaných kolejových polí i jednotlivé části výhybky.
photo26.jpg "Kosmetické" úpravy prostoru mezi nově pokládánými kolejemi. Bagr se sem už poté nedostane.
photo27.jpg Chvilka odpočinku ve stínu.
photo28.jpg I stroje odpočívají.
photo29.jpg Místo odbočky rychle mění podobu. Ještě nedávno tu stály vzrostlé stromy a rostla vysoká neprostupná tráva.
photo3.jpg Venku jsou pro změnu nakládány na plošiňáky smontovaná kolejová pole.
photo30.jpg Na řadu přichází i samotná výhybka.
photo31.jpg Návrat večerního vlaku do Zbýšova.
photo32.jpg Ranní poklid zbýšovského nádražíčka. Po snídani se areál rychle zaplní pracanty, stroji i posunujícími vlaky.
photo33.jpg Lokomotiva DH120 z roku 1979 byla opravena po provozní a technické stránce, na nový nátěr čeká. Zatím je v původním vzhledovém stavu železáren v Hrádku u Rokycan, kam byla předána v roce 1994 z železáren Poldi Kladno.
photo34.jpg Nové osvětlení areálu v historizujícím stylu slouží k plné spokojenosti nejen o brigádách.
photo35.jpg V ranním slunci se vyhřívá nově opravený důlní osobní vůz, který doplní havířskou soupravu.
photo36.jpg První pracovní vlak přijel na ferdinandskou odbočku. Předchozí den večer se ještě podařilo smontovat a napojit výhybku.
photo37.jpg Dnešním úkolem je kolejově dokončit odbočku až po snesený most a současně pokračovat s pokládkou kolejí směrem k Zastávce.
photo38.jpg Mezi tratí a okolními cestami je v tomto místě poměrně velký výškový rozdíl.
photo39.jpg Tady nás čeká ještě dost zdlouhavé práce s ohybáním kolejnic.
photo4.jpg První pracovní vlak dorazil na konec úzkých kolejí v babickém údolí.
photo40.jpg Ze Zbýšova sem premiérově přijela elektrická důlní lokomotiva TLD3,5. Přivezla nám druhou elektrocentrálu, díky které budeme moci pracovat s elektrickými utahovačkami na více místech současně.
photo41.jpg Následně dorazil ještě zásobovací vláček s lokomotivou BN15R.
photo42.jpg Čilý ruch na pracovišti i na trati.
photo43.jpg Pohled směrem k Zastávce.
photo44.jpg Obnovená obdočka je nejen splněním snu, který se nám v hlavách zrodil už v roce 2004, ale prakticky i umožní objíždění a křižování vlaků na dalším místě na trati.
photo45.jpg Do posunu se zapojuje i malá, ale silná mašinka.
photo46.jpg Po příjezdu do Zbýšova vzniká zajímavé setkání proporcionálně i výkonově značně odlišných lokomotiv.
photo47.jpg Před dílnou je také na co koukat.
photo48.jpg Po dlouhé době se ven podívala německá lokomotiva Henschel Fabia z roku 1913. Pochází z početně velmi rozšířené řady čtyřiceti koňských lokomotiv pro polní dráhy. V současné době je zpracováván restaurátorský plán této státem uznanané kulturní památky. Stroje řady Fabia se především díky 1. světové válce rozeběhly po celé Evropě a dodnes se nachází ve sbírkách několika muzeí. Několik je jich i renovováno do původní podoby a provozního stavu. Ta naše se snad také brzy dočká.
photo49.jpg Na opačném konci areálu se pro změnu podrobuje opravě nátěru lokomotiva BND30. Všechny tři stroje na snímku pochází z konstrukční kanceláře ČKD přelomu padesátých a šedesátých let.
photo5.jpg Pražce budou nejprve pomocí nakladače rozvezeny podél trati.
photo50.jpg Posun na stísněném nádražíčku. Provoz ještě více oživil objednaný osobní vlak.
photo51.jpg Do Babic přijel další vlak, který bude rozdělen na dvě části. Jedna vyrazí na konec trati s nářadím a elektrocentrálou. Zbylá část vyčká na druhou lokomotivu a započne se štěrkováním nově položených kolejí.
photo52.jpg Štěrkování je v plném proudu, jen počasí se výrazně zkazilo.
photo53.jpg Na odbočku se přehledem vejde i dlouhý vlak.
photo54.jpg Sestavování vlaku v propršených Babicích.
photo55.jpg A jeho cesta stoupáním do Zbýšova.
photo56.jpg Pohled na dokončenou, byť zatím nepodbitou, odbočku.
photo57.jpg Tradiční společná fotka poslední den brigády.
photo58.jpg Velmi nepříznivé počasí nás provází i následujícím víkendem a prvním letošním otvíracím dnem, na který navíc tradičně navázala muzejní noc.
photo59.jpg Nepřízeň počasí se silným a chladným větrem vyhnala do závětří haly i mobilní kolejiště zahradní železnice.
photo6.jpg Přichystaná pláň na pokládku kolejí. Vlevo je patrná obnovená odbočka k dolu Ferdinand.
photo60.jpg Důlní vlak a jeho čtyřvozová souprava v Babicích. Lokomotiva se dočkala kvůli muzejní noci s předstihem nových světel.
photo61.jpg Návrat důlní soupravy.
photo62.jpg Jeden z pravidelných vlaků v Babicích.
photo63.jpg Návštěvníci nám zůstali i v dešti věrni, což dokazuje dlouhá souprava projíždějící kolem střelnice.
68 files on 2 page(s)
12 Next