mpz

Listopad 2014

photo1.jpg Ani sychravé listopadové dny práce v muzeu nezastavily. Pracovalo se venku i v dílně.
photo10.jpg Těžký stroj je po složení z vozíku nutno pomocí trubek a provizorní dráhy ručně dosmýkat na místo a usadit.
photo11.jpg Pila je na místě.
photo12.jpg Dlažba před kovárnou je k večeru už také téměř hotova a sil ubývá.
photo13.jpg Další vydařený den je u konce.
photo14.jpg Na scénu přijíždí symbol MPŽ. Vysněný stroj, který se podařilo muzeu v 90. letech získat a který zatím nedostal druhou šanci k životu. Nás "Henšlík".
photo15.jpg Lokomotiva je výrobkem německé firmy Henschel & Sohn, Cassel. Vyrobena byla v roce 1913 pod továrním číslem 12311. Firma měla tyto lokomotivy ve výrobním sortimentu padesáti koňských polních lokomotiv označenu jako řadu Henschel Fabia.
photo16.jpg Svůj život lokomotiva prožila na západě Čech v uhelné pánvi. Na počátku padesátých let byla přesunuta na nově vybudovanou pionýrskou drážku ve Svatošských skalách. Jako zázrakem zde lokomotiva, byť na dešti, přežila až do 90. let na pomníku. Přes Brno postupně doputovala do Mladějova. Koncem 90. let zde byla lokomotiva částečně odstrojena pro zjištění stavu kotle, který je pomyslným srdcem parní lokomotivy.
photo17.jpg Ortel kotelního komisaře byl však nemilosrdný, kotel je pro rozsáhlou důlkovou korozi neopravitelný. Poté byla lokomotiva, již jako státem uznaná kulturní památka, opět zkompletována. Oprava byla odložena na neurčito...
photo18.jpg Blýskat na lepší časy se začalo až letos, po dokončení dílny. Kvalitní zázemí a zkušenosti s opravami a provozem dávají předpoklad pro precizní postupnou renovaci vzácného stroje.
photo19.jpg Vlastní renovaci však předchází vytvoření restaurátorského plánu. Ten musí být proveden zcela podrobně a proto je zaúčelem zjistění stavu stroje, nutné lokomotivu opět odtrojit a nepřístupné části rozebrat.
photo2.jpg Po dokončení stavby výtopny bylo nutno ještě zvládnout úklid v okolí stavby.
photo20.jpg
photo21.jpg Po demontáži kotle, jehož neopravitelný stav je znám, bude důkladně prohlédnut rám, parní stroje, rozvod a pojezd s brzdou.
photo22.jpg Podmínkou budoucího zprovoznění bude výroba funkční kopie původního kotle.
photo23.jpg Nezvyklý pohled na odstrojený pojezd lokomotivy.
photo24.jpg Jelikož lokomotiva stála desítky let na dešti a bez pohybu, stav jednotlivých částí je opět třeba důkladně prověřit a stanovit způsob pozdější opravy.
photo25.jpg Pohled na šoupátko parního stroje.
photo26.jpg Kontrola kluzné plochy šoupátka.
photo27.jpg Pohled do válce parního stroje po vyjmutí pístu.
photo28.jpg Válce jsou zkontrolovány. Zbývá ještě kontrola ložisek, odpružení a také vlastní rám s vodojemem uvnitř.
photo29.jpg Jednotlivé části rozvodu jsou popsány, očíslovány a rovnež musí projít důkladnou kontrolou pro stanovení rozsahu i postupu opravy.
photo3.jpg Vzhledem k rozlehlosti areálu přijde polní drážka k užitku.
photo30.jpg Pohledem do útulné výtopničky končí listopadové ohlednutí na naším snažením. Fotokroniku připravil Robert Dujka © MPŽ 02/2015.
photo4.jpg Budoucí kovárna před dílnou už dostává konečné rysy.
photo5.jpg Uvnitř kovárny již stojí špalek pod kovadlinu a usilovně se pracuje na dlažbě.
photo6.jpg Kvůli vydláždění okolního prostoru je nutno ručně odebrat štěrkový zásyp.
photo7.jpg Na řadu konečně přišla i omítka na strážním domku. Změna je opravdu výrazná.
photo8.jpg Podzimní náladovka.
photo9.jpg Ke slovu přišla již dříve pořízená strojní pila. Svoje místo našla v budované kovárně.
30 files on 1 page(s)