mpz

Březen 2013

photo1.jpg Na březen už byly naplánovány práce na trati i v areálu muzea. Rovněž již byly zaplánovány jarní objednané jízdy. Jak doloží následující fotky, zima se letos vzdát trůnu, ale rozhodně nechtěla.
photo10.jpg Prořezávka náletových dřevin.
photo11.jpg
photo12.jpg Normálně rozchodná trať má svoje dny sečteny.
photo13.jpg Průjezd kolem opěrné zdi, či bývalé rampy.
photo14.jpg Na obrázku vlevo je patrný násep bývalé odbočky k dolu Ferdinand.
photo15.jpg Zde je pohled z náspu zpět. Vlevo je vidět trať stoupající údolím ke Zbýšovu. Před námi je opěra mostu, kterým překračovala údolí odbočka k násypkám dolu Ferdinand.
photo16.jpg Trať dole směřuje doleva od Zastávky do Babic. Vlevo nahoře budovy dolu Fredinand. Vpravo dole odbočka a patrné zbytky sneseného mostu až počátkem 90. let...
photo17.jpg Během dne zavítala do Babic na zkušební jízdu se zátěží lokomotiva DH70.
photo18.jpg
photo19.jpg Poslední březnový týden kalendář neúprosně připomínal první objednané jízdy, což nám dělalo poněkud vrásky.
photo2.jpg V muzeu se v rámci možností a alespoň částečných teplot nad nulou pracovalo. Na snímku jsou vidět nové sloupy budovaného venkovního osvětlení.
photo20.jpg První zájemci v roce 2013 dorazili...
photo21.jpg Přeplněná hala dětmi "leštícími" exponáty doslova hučela nadšením.
photo22.jpg Zvídavé dotazy nebraly konce.
photo23.jpg Zapojit děti do posunu byl originální nápad a pro děti samotné nezapomenutelný zážitek.
photo24.jpg
photo25.jpg Koncem března finišovaly práce na výrobě součástí stylového venkovního osvětlení.
photo26.jpg Na nově vyrobené úchyty dobových tvarů jsme dosadili vyčištěné původní izolátory.
photo27.jpg Z práce mám očividnou radost :-)
photo28.jpg Zde je vše už připraveno k montáži, kterou počasí následně opět odsunulo.
photo29.jpg Na inspekci v Babicích.
photo3.jpg V rámci nových rozvodů vody se u domku objevilo nové pítko, svým tvarem, následně s určitou nadsázkou dobarvené do podoby pastelky.
photo30.jpg Poslední březnový den roku 2013! Fotokroniku připravil Robert Dujka © MPŽ 05/2013.
photo4.jpg Staveniště a protahování sití nejrůznějšího účelu.
photo5.jpg Nic nedává tušit zahájení sezóny už za dva měsíce.
photo6.jpg Pracovní vlak na nynějším konci šestistovky v Babicích.
photo7.jpg S budovami bývalého dolu Ferdinand na protější straně údolí.
photo8.jpg Pohled na budoucí trať směrem k Zastávce.
photo9.jpg Příprava staveniště. Dobře patrné jsou betonové pražce, které budou muset být odstraněny.
30 files on 1 page(s)