mpz

říjen 2017

01.jpg Říjnovou fotogalerii zahájíme pohledem do zastávecké výhybny, kde jsme podbíjeli trať.
02.jpg Před započetím podbíjení je třeba vyrovnat oba kolejnicové pásy do roviny. Podbíjela se celá objízdná kolej v Zastávce.
03.jpg Po vyměření a přizvednutí koleje na potřebných místech, musí být před přemístěním heveru provedeno ruční "předpodbití".
04.jpg Po ručním předpodbitím přichází ke slovu elektrické podbíječky.
05.jpg Pohled na celkovou situaci. Výsledky práce je třeba průběžně kontrolovat.
06.jpg V neposlední řadě bylo třeba na konec koleje instalovat bezpečnostní "šturcpražec".
07.jpg Dále bylo nutné na některých místech instalovat pražce, které budou zabraňovat nechtěnému sesuvu štěrku.
09.jpg A abychom po tvrdé práci trefili zpět, tak jsme si přečetli nové směrovky vyrobené nejmladšími příznivci naší železničky.
10.jpg Dalším obrázkem se dostáváme k sobotě 14.října. Lokomotiva DH120 chystá osobní soupravu pro fotografy...
11.jpg ... protože na trať vyrazil nákladní vlak s lokomotivou Henschel a výklopnými vozíky typu VLO 1.0. Zde je vlak vyfocen ve výhybně Babice.
12.jpg Následně přijel další nákladní vlak. Tentokrát s BS80-kou a dvoukubíkama neboli nákladními vozy VLO 1,75 a VLB 1,75.
12a.jpg Pohled odzadu.
12b.jpg Setkání na odbočce Důl Ferdinand.
13.jpg Pózování v Zastávce.
14.jpg Zpět do Zbýšova jako první odjíždí lokomotiva Henschel...
15.jpg
16.jpg ...následuje BS80.
17.jpg Průjezd kolem dolu Ferdinad
18.jpg Hvizd píšťal ve výhybně Babice.
20.jpg Násep u školky v Babicích.
21.jpg Na závěr dne byl ze Zbýšova do Zastávky vypraven i osobní vlak vedený přípřeží parních lokomotiv Henschel a BS80.
22.jpg Pohledem do jídelního resp. nápojového vozu se s vámi loučíme.
22 files on 1 page(s)