mpz

Květen 2018

P5058284.JPG Květen byl pro nás opět ve znamení práce a horečných příprav na nadcházející sezónu. V uplynulém měsíci byly dvě velké akce, brigáda na opravách trati a zahájení sezóny, a z těchto akcí vám teď přinášíme obrázky.
P5058287.JPG Úkolem brigády byli dvě hlavní akce: peronizace stanice "Zastávka-_ malé nádraží" a výměna kolejnic ve výhybně Babice. Pracovník vlak který dorazil do Zastávky byl veden lokomotivou BN30 - Žaba.
P5058291.JPG Pro peronizaci v Zastávce jsme nejprve museli vytahat pražce které použijeme jako obrubníky.
P5058293.JPG Usazování zakončení perónu.
P5058297.JPG usazování "obrubníků"...
P5058304.JPG ... a jejich délková úprava.
P5058310.JPG Sico to vypadá že připravujeme "bílí" koberec pro vzácné hosty, ale není tomu tak. Před nasypání pochůzní vrstvy je nutno vrstvy stěrku od sebe separovat geotextílijí.
P5058315.JPG Rozvinutý "kolebec"...
P5058323.JPG ... je nutno ještě vyzkoušet :-)
P5058324.JPG Nasypávání vrstev stěrkodrti.
P5058336.JPG Výstavba přístupového chodníku na nástupiště.
P5058346.JPG Lopatami to šlo pomalu takže jsme přešli na rychlejší způsob.
P5058374.JPG a stále sypeme ...
P5058378.JPG ...a uhrabáváme...
P5058393.JPG ...a sypeme...
P5058420.JPG ... a uhrabáváme.
P5058427.JPG A konečně je hotovo. Jak přístupová cesta...
P5058440.JPG ... tak i peróny
P5058440a.JPG Následujícího dne vyrážíme plnit druhý úkol do Babic.
P5058440b.JPG Po ránu jsou všichni ještě plní energie.
P5068467.JPG Nejprve musíme staré kolejnice demontovat
P5068474.JPG A odnést na připravené vagóny.
P5068481.JPG Následuje výměna některých pražců které jsou již shnilé.
P5068484.JPG Potom nové kolejnice sestykujeme...
P5068490.JPG
P5068511.JPG ... a přišroubujeme k pražcům.
P5078539.JPG
P5078547.JPG Následuje vyrovnání koleje a podbití.
P5078553.JPG Bylo nutné podbíjet i výhybku na zastáveckém zhlaví.
P5078554.JPG
P5078558.JPG Po objetí soupravy po nových kolejích se vydáváme na cestu zpět do Zbýšova.
P5078562.JPG Monotonní práci při podbíjení nám zpestřil příjezd nového osobního vozu který jel na zkušební jízdu.
P5078563.JPG S novým vozem přijela lokomotiva "Azor"
P5088577.JPG Následujícího dne ještě ,musíme dosypat štěrk po podbíjení.
P5088579.JPG Následovala úprava perónu. Staré pražce jsme museli vytrhat...
P5088588.JPG ... a naložit k odvozu.
P5088591.JPG Protože na květen bylo nebývalé horko tak se někteří pracanti chránili proti slunci různými pokrývkami hlavy :-)
P5088591a.JPG nakládka štěrkodrti na babický perón.
P5088599.JPG a opět sypeme ....
P5088600.JPG ...a sypeme
P5088610.JPG
P5088615.JPG ... a rozhrabáváme....
P5088618.JPG jako separační vrstvu jsme opět použili geotextilii.
P5088622.JPG Vypadá to že k nám zabloudil mexický zlatokop :-)
P5088643.JPG Dokončeno!
P5088646.JPG Nakonec vrstvu stěrkodrti udupeme pořadovým pochodem. Ti co byli na vojně tak ví. Předseda uprostřed nám lopatou udával rytmus.
P5088646a.JPG Nakonec brigády byla pořízena skupinová fotografie před lokomotivou DH70.
P5088646b.jpg V Rámci brigády jsme ještě postavili i novou houpačku pro naše nejmenší návštěvníky.
P5198953.JPG V následujích několika obrázcích se přesuneme na konec května kdy proběhlo zahájení muzejní sezóny 2018. Ráno před akcí se musí vše připravit. Zde lokomotivní četa Henschela čistí jeho kotel od sazí.
P5198953a.JPG I soupravy jsou již nachystány.
P5198959.JPG
P5198964.JPG V ten den jsme jezdily se dvěma vlaky, které se pravidelně křižovali v Babicích.
P5198965a.JPG Henschel vozil tři vozy.
P5198965b.JPG A BS-ka jich měla pět.
P5198983.JPG Pro velký zájem cestujících jsme museli začít prodávat jízdenky i v Zastávce. Zatím u improvizovaného stánku na peróně ale v budoucnu se budou prodávat v IC na nádraží.
P5198994.JPG Pohledem na jeden z posledních vlaků toho dne se s vámi loučíme. Fotokroniku sestavil Filip Kaněk. © MPŽ 2018.
56 files on 1 page(s)