mpz

Srpen 2010

photo1.jpg Vítame vás u srpnové fotokroniky, která opět patří k těm bohatějším. Největší událostí bylo citelné prodloužení tratě v Babicích a následně také to, že většina osobních vlaků začala zajíždět až do středu Babic. Doufáme, že vás následující fotografie tedy opět zaujmou.
photo10.jpg Pohled na spodní přejezd v Babicích. V prostoru za přejezdem vznikne výhybna pro objíždění končících souprav.
photo11.jpg Na rozcestí u hřiště vzniklo improvizované překladiště železných upevňovadel z demontované normálně rozchodné tratě.
photo12.jpg
photo13.jpg Vyzískaný materiál byl roztřízen k dalšímu využití, či do šrotu.
photo14.jpg
photo15.jpg K převozu posloužily v hojném počtu kiplórky, jako starých časů polních drážek. I ruční posun s nimi byl velmi realistický.
photo16.jpg
photo17.jpg Souprava odjíždí do Babic pro další náklad.
photo18.jpg Jak je z tohoto snímku patrné, v dalších dnech úzkorozchodná trať postupovala pomalu dál.
photo19.jpg I tentokrát byly kolejnice připravené přibližně v ose tratě přizdvihovány a podsouvány pod ně předvrtané pražce.
photo2.jpg Letošní brigáda byla logisticky poměrně náročná, protože zahrnovala jak snesení staré normálně rozchodné tratě, úklid a přípravu pláně, montáž úzkorozchodných kolejí, tak zejména rekonstrukci relativně frekventovaného přejezdu v Babicích. V ranním oparu se na snímku připravuje mašinka BN30, přezdívaná Žaba, na svoji směnu.
photo20.jpg Po spuštění na pražce byly kolejnice přišroubovány.
photo21.jpg Vlak na novém a nezvyklém místě je třeba řádně zdokumentovat v co nejlepším úhlu záběru.
photo22.jpg
photo23.jpg
photo24.jpg Pohled na vracející se pracovní vlak. V pozadí jsou patrné objekty střelnice.
photo25.jpg Vegetace cihlový most opět téměř pohltila.
photo26.jpg
photo27.jpg S pomocí silného nakladače je srovnáváno těleso budoucí úzkokolejky.
photo28.jpg Velmi netradiční pohled na proměnu trati v úzkokolejku!
photo29.jpg
photo3.jpg Až na samý konec úzkorozchodné tratě dorazil první z pracovních vlaků.
photo30.jpg Trať dorazila až k samotnému přejezdu.
photo31.jpg
photo32.jpg Před zahájením rekonstrukce přejezdu byly v jeho okolí rozmístěny informační cedule. Přejezd tvoří jedinou spojnici s uzavírkou dotčenou částí obce. Zřízení objížďky tedy nebylo možné.
photo33.jpg Nastal nejdůležitější den brigády, kdy bylo potřeba v krátkém čase s omezenými technickými prostředky důkladně rekonstruovat přejezd sloužící k silniční obsluze spodní části Babic.
photo34.jpg
photo35.jpg Nakladač zápasí s pražci skrytými v přejezdu.
photo36.jpg Pražce jsou ukládány na blízkou dočasnou skládku.
photo37.jpg Srovnání pláně.
photo38.jpg Průběžná kontrola.
photo39.jpg Montáž kolejí. Ty musí být následně zaštěrkovány a důkladně podbity. Po té jsou do připravené podkladní vrstvy uloženy panely.
photo4.jpg Demontáž starého železničního svršku na betonových pražcích.
photo40.jpg Odpoledne se práce s vypětím zbývajících sil chýlí k závěru. Místními obyvateli i návštěvníky fotbalového utkání na hřišti za přezdem bylo naše úsilí, oproti předchozím obavám z uzavřeného přejezdu, přijato v drtivé většině kladně a s nadšením.
photo41.jpg Odpoledne začaly k přejezdu zajíždět osobní vlaky a po poutavém výkladu bylo cestujícím umožněno prohlédnout si "místo činu", čehož se zájmem všichni využili.
photo42.jpg
photo43.jpg Vlak mezi tím odpočívá v odpoledním sluníčku.
photo44.jpg
photo45.jpg Večer byly vlaky spojeny a parní lokomotiva bez problémů zátěž odvezla. Cestující si mohli ve vagónu před lokomotivou vychutnat rázné výfuky parního stroje. Za povšimnutí stojí patrné stoupání tratě oproti rovinaté silnici. V době vzniku (1862) byla tato trať druhou nejstrmější v Eropě a nazývána byla odborně jako horská. Prvenství tehdy držela dodnes impozantní Semmeringská dráha v rakouských Alpách, kde provoz zajišťovaly ovšem speciálně konstruované výkonné horské lokomotivy.
photo46.jpg Pro odvoz zbylého štěrku vyrazil večer ještě další vlak. Do Zbýšova se vrátil netradičně až po setmění.
photo47.jpg Nakládka starého zněčištěného štěrku, který poslouží při úpravách v areálu muzea.
photo48.jpg Jeden z prvních vlaků na přejezdu.
photo49.jpg Pohled na hotové dílo.
photo5.jpg
photo50.jpg A ještě spodní babický přejezd, kde práce prozatím skončily.
photo51.jpg I přes náročné práce na trati jsme nazapoměli na opravy vozidel. Na smímku se podrobuje posledním úpravám a revizi naše nejstarší lokomotiva vyrobená v roce 1908 firmou Siemens a Schuckert.
photo52.jpg Po roce byla znovu oživena a plně zprovozněna lokomotiva BN30U z roku 1959. Vyrobila ji firma Vihorlat v daleké východoslovenské Snině.
photo53.jpg Na zkušební jízdě zavítala mašinka až na konec tratě.
photo54.jpg Aby mohly osobní vlaky bez omezení zajíždět ke konci tratě, bylo nutné také upravit vegetaci lemující nejen nový úsek.
photo55.jpg Poslední srpnový otvírací den byl přelomový tím, že osobní vlaky začaly zajíždět až do Babic.
photo56.jpg První vlak dovezla zpět ze zářezu ještě motorová mašinka BN30U, poté už vlaky vozila tam i zpět lokomotiva parní, která vozy střídavě táhla, či zpět naopak sunula.
photo57.jpg Na opačném konci tratě v Babicích.
photo58.jpg Několik dalších snímků zachycuje provoz na novém úseku.
photo59.jpg
photo6.jpg Kolejnice je třeba uložit bokem, aby mohly být odvezeny betonové pražce.
photo60.jpg
photo61.jpg
photo62.jpg
photo63.jpg
80 files on 2 page(s)
12 Next