mpz

Květen 2012

photo1.jpg V květnu zahájilo muzeum svoji sezónu. Na zahajovací den navázala, stejně jako v loni, muzejní noc. Tentokrát vyrazil navíc z Brna do Zastávky parní vlak s lokomotivou "Skaličák" 433.001. Na snímku je babická výhybna připravena na sezónu.
photo10.jpg Byť času jsme měli málo, podařilo se ještě "vměstnat" do plánu zvláštní jízdu pro zahraniční cestovatele. Při jedné ze svých prvních jízd po opravě, dorazila do Zastávky lokomotiva BS200 nosící označení 213.901. Vozidla patří brněnskému Klubu přátel kolejových vozidel.
photo11.jpg Pro turisty bylo jistě zajímavé se svézt vlaky taženými velmi podobnými lokomotivami. Snad se jednou obě lokomotivy na nádraží v Zastávce setkají.
photo12.jpg Poněkud neobvyklé vozidlo v areálu muzea.
photo13.jpg Mnoho času zabraly přípravy vozidel a dokončování rozdělaných oprav. Na snímku se chystá jeden z privátních poličských plošiňáků na montáž dřevěné "obytné" nástavby.
photo14.jpg Zde se pro změnu podrobuje seřízení spojek důlní lokomotiva BND30.
photo15.jpg Jakoby snad otvory do útrob lokomotivy někoho přitahovaly. Ve skutečnosti přihlížíme čistění zanešené výfukové komory, kde probíhá za provozu stroje k dohašování a zachytávání sazí z motoru.
photo16.jpg Závěrečná zkušební jízda seřízeného stroje do Babic. Lokomotiva se podrobuje opravám do požadovaného muzejního a vzhledového stavu postupně. Ještě zbývá zprovoznit pomocný vodní zkrápěcí okruh, montáž funkčních světel a obnova nátěru.
photo17.jpg V předešlé fotokronice byla dokumentována renovace důlního osobního vozu DM12. Těmito snímky návážeme.
photo18.jpg Z části již finálním nátěrem opatřený rám vozu.
photo19.jpg Připravené podvozky.
photo2.jpg Počátkem měsíce ještě probíhaly intenzivní přípravy infrastruktury i vozidel na zahájení provozu. Pro polní drážky typická souprava se blíží ku zbýšovskému přejezdu.
photo20.jpg Zde je již vůz sestaven a zbývá opatřit konečným nátěrem vnější části.
photo21.jpg Už se těšíme na výsledek mnoha denního usilovného snažení.
photo22.jpg Mezitím se podrobil obnově vnějšího nátěru i druhý provozní vůz.
photo23.jpg
photo24.jpg Trošku prokouknul.
photo25.jpg Zde jsou již spojeny vozy sladěné do stejného (továrního) nátěru.
photo26.jpg V této podobě jezdí letos důlní osobní souprava. I záchranářský vůz prošel očistou a provozní údržbou. Obnova nátěru by snad mohla proběhnout v příštím roce.
photo27.jpg Velkým dlouho očekávaným okamžikem se stalo zprovoznění zdrojového vozu pro elektrické lokomotivy. Naše nejstarší více než stoletá lokomotiva se tak mohla podívat vlastní silou do Babic.
photo28.jpg Stahovaní sběrače - lyry na trati byl dosud neznámý úkon.
photo29.jpg Naprosto drastická změna v životě lokomotivy, jež byla vídat na fotkách v prostředí tvrdě průmyslovém, naprosto nevlídném a ponurém, v exteriérech obří chemičky. K dokonalosti už chybí jen dřevěné sloupy s krásnými trolejovými výložníky.
photo3.jpg Okolí domku ještě nebylo připraveno a návoz stěrku proběhl stylově přenosnou drážkou s využitím výhybky k budoucí výtopně.
photo30.jpg Lokomotiva pojížděla v areálu i během zahajovacího dne.
photo31.jpg I z tramvají známá deska kontroléru se symbolem firmy Siemens & Schuckert. Jízdní klika má být správně nasazena v protilehlé poloze. Značení dokazuje, že lokomotivy byly určeny pro provoz ve dvojici s jednomužnou obsluhou. Dvojčlené řízení bylo za provozu odstraněno a polohy pro ovládání druhého stroje v kontroléru zablokovány. Další zajímavostí je, že ovládácí kliky naší třináctky pochází původem ze strojů č.6 a č.1.
photo32.jpg Důlní souprava vyjíždí z babické výhybny.
photo33.jpg Souprava v prostředí luk opět poněkud netypická.
photo34.jpg Parní vlak cestou do Zbýšova.
photo35.jpg
photo36.jpg Navečer vyrazila s cestujícími do Babic zcela vyjímečně i Símenska.
photo37.jpg Uhlák je ložen vrchovatě.
photo38.jpg Kvůli chvilkové indispozici důlní lokomotivy se na trati v noci (muzejní) objevila s vozy lokomotiva povrchová.
photo39.jpg Pěkně natřené poličáky se objevily v roli stylového kolejiště modelové polní dráhy.
photo4.jpg Podobné drážky se dříve na větších stavbách používaly zcela běžně.
photo40.jpg Modelová drážka opět během více než dvanácti hodinové šichty odvozila spolehlivě dnem i nocí nespočet vozíků uhlí na výsypku.
photo41.jpg Novinkou byl letos model staré pily. Jedna z návštěvnic dokonce poznamenala, že na takové pile pracovával její tatínek.
photo42.jpg Křižování vlaků ve výhybně u pily.
photo43.jpg Návštevností se stal letošní zahajovací den spojený s muzejní nocí rekordním a snad se i většině zájemců líbil.
photo44.jpg Na závěr se podíváme do Zastávky. Na snímku vidíme likvidované budovy prastarého dolu Julius.
photo45.jpg Úsek naší trati na mostě před vjezdem do zastávecké stanice.
photo46.jpg Trať nedaleko babického dolu Ferdinand.
photo47.jpg To už je z květnového výběru fotografií vše. Připravil Robert Dujka © MPŽ 06/2012.
photo5.jpg Ne vždy jde vše napoprvé :-)
photo6.jpg
photo7.jpg I v interéru domku se stále pilně tvořilo.
photo8.jpg K budovanému sociálnímu zázemí jsme dovedli provizorní vodovodní přípojku.
photo9.jpg K odvozu vykácených křovin posloužil na trati dokonce i ruční vozík dříve složící v zauhlovacím výtahu ke zbrojení parních lokomotiv. Později sloužil k odvozu popela v kotelně lokomotivního depa odkud putoval do sbírky muzea. I k takovým účelům sloužily drážky s rozchodem 600 mm.
47 files on 1 page(s)