mpz

Červen 2012

photo1.jpg Červnová fotokronika je dá se říct neobvyklá a zaujme výjimečně asi spíše modeláře. Důvodem jsou dva premiérové projekty. Prvním byla účast muzea na 1. Parní Olympiádě v Brně, druhým pak Modelářský den ve Zbýšově. Pohledem do zákulisního dění muzea tentokrát podrobněji představíme jedinou dochovanou elektrickou lokomotivu TLD3,5.
photo10.jpg
photo11.jpg Nově vyrobený komín, typický zejména pro maďarské a slovenské lesní úzkokolejky. Prapůvod lze spíše, ale spatřovat v amerických nejen lesních lokomotivách vytápěných dřevem.
photo12.jpg Lokomotiva v netradičním, ale líbivém nátěru.
photo13.jpg Byť byla lokomotiva vyrobena až v roce 1986 (!), eleganci a vzor v maďarských lesních lokomotivách z počátku minulého století v sobě rozhodně nezapře.
photo14.jpg Parní stroje ožívají.
photo15.jpg Dopravu návštěvníků zajišťovaly autobusy brněnského technického muzea.
photo16.jpg Dopravu návštěvníků zajišťovaly autobusy brněnského technického muzea.
photo17.jpg Několik snímků železničních modelů velkých měřítek si rovněž ukážeme. Zázemí - rotunda s točnou nové parkové dráhy.
photo18.jpg Model lokomotivy E94.
photo19.jpg Slyšet tuto čtyřválcovou lokomotivu v chodu je silný zážitek.
photo2.jpg Parní Olympiádou začneme. Šlo především o setkání strojů poháněných parou pořádané Společností moravských parkových drah (SMPD) při příležitosti otevření jejich parkové dráhy u nákupního centra Olympia. Své místo zde nalezly jak početné parní modely, skutečné stroje, ale i další dobová technika. MPŽ a RÚŽ se účastnily předváděcí polní dráhou s lokomotivou BN30 a osobním salónkem. Na snímku je zachyceno převážení kolejového pole v předvečer akce 1.6.
photo20.jpg Zatím studená německá lokomotiva řady 24.
photo21.jpg
photo22.jpg Model průmyslové lokomotivy Českomoravské strojírny Kolben Daněk.
photo23.jpg Primát nejkrásnějšího modelu asi držel ten ostravský. Rakouská rychlíková lokomotiva, později v Československu známá jako řada 275.0. Několik skutečných strojů bylo vyrobeno podle převzaté dokumentace i v Praze.
photo24.jpg O něco menší, ale rovněž špičkový model saské lokomotivy řady VIK, z nichž jedna po válce brousila české i slezské úzkokolejky jako řada U58.
photo25.jpg Předváděcí provoz naší drážky.
photo26.jpg
photo27.jpg
photo28.jpg Zvolna se přesuneme na modelářský den do Zbýšova, který se konal rovněž poprvé a šešlo se tady velké množství zejména úzkorozchodných modelů mnoha velikostí.
photo29.jpg Záběr z kolejiště H0e.
photo3.jpg Montáž kolejových polí polní dráhy. Naprosto stejným způsobem vznikaly dříve zcela běžně drážky všude na místech, kde bylo třeba převážet častěji těžší materiál. Zámečnické a strojní dílny, stolárny a pily, težba dřeva, těžba hlíny a jiných surovin, kotelny, malé přístavy a jiná překladiště, větší stavební práce a podobně.
photo30.jpg Mobilní kolejiště H0, na němž byl simulován provoz skutečné železnice dle grafikonu.
photo31.jpg Rozsáhlé lokomotivní depo.
photo32.jpg Velmi sympatické, až pohádkově působící, bylo kolejiště s modely vozidel MPŽ.
photo33.jpg
photo34.jpg
photo35.jpg
photo36.jpg Účko v retronátěru "vzor bobina", jenž byl pro stroj MPŽ původně uvažován.
photo37.jpg Na kolejišti hostující souprava s lokomotivou Deutz se svými šťastnými tvůrci.
photo38.jpg Erko MPŽ.
photo39.jpg Vlevo stojící rozpracovaný model elektrické lokomotivy z Malých Svatoňovic. Její předlohu krátce ve svých začátcích MPŽ ve sbírce mělo, do dnešních dnů se ji z více důvodů bohužel nepodařilo dochovat.
photo4.jpg Zatímco montujeme drážku, v okolí přibývají další stroje.
photo40.jpg Většina předloh ostatních modelů je známa i z našich fotokronik.
photo41.jpg
photo42.jpg Venkovní prostor opět zabrala zahradní železnice, tentokrát však výrazně rozšířena.
photo43.jpg Mimo již klasické vláčky s kiplórami kolejištěm projížděly dlouhé osobní a nákladní vlaky v jejichž čele se střídaly početné vystavené lokomotivy. Děti si přišly na své hledáním pohádkových postaviček, samozřejmě vhodného měřítka.
photo44.jpg
photo45.jpg Křižování vlaku s uhlím na výsypku s vracejícím se již vyloženým vlakem. V čele jsou modely lokomotiv AEG č.1 a č.2 z rakouské drážky Mixnitz - Sankt Erhard.
photo46.jpg Na kolejišti hostovala lokomotiva BN30, jež se po vyčleněném kousku kolejí s jiným rozchodem několikrát rovněž projela.
photo47.jpg Model německé vojenské lokomotivy Henschel HF110C. Třínápravová verze je základem typové řady vojenských lokomotiv, které se ještě vyráběly ve čtyř a pěti nápravové verzi, vždy se shodným tendrem. Provozovaly se bez úprav i bez tendru. Zajímavostí je, že prototypová čtyřnápravová lokomotiva Krauss je dochována na slovenské lesní dráze na Vychylovce, pětinápravový prototypový Krauss byl v provozu na koněpruské drážce. Velký počet lokomotiv se dochoval napříč Evropou na rozchodech 600 i 750 mm.
photo48.jpg Na odstavném nádraží pózovaly odpočívající stroje.
photo49.jpg Na závěr akce se sjely na společnou fotku všechny zúčastněné stroje.
photo5.jpg Spolupráce polní drážky a silničního parního válce byla zajména na stavbě silnic zcela běžná a jinak nemyslitelná.
photo50.jpg Na závěr akce se sjely na společnou fotku všechny zúčastněné stroje.
photo51.jpg Na skutečné vlaky bychom tentokrát málem zapoměli. Jeden z pozdně odpoledních vlaků čeká na odjezd.
photo52.jpg Jeden z čtyřosých vozů se dočkal celkové opravy při níž byl vybaven brzdou. Její absence působila komplikace při řazení vlaků.
photo53.jpg Jedna momentka z Babic.
photo54.jpg Poslední část fotek věnujeme zatím netradičně elektrickým lokomotivám, které díky zprovoznění zdrojového vozu získaly možnost ožít. V Evropě je poměrně hodně hodně muzeí, které mají ve sbírce elektrické úzkorozchodné lokomotivy. Možnost předvést stroje v chodu je, ale velmi vzácná. Vyjímkou je několik muzejních úzkokolejek, kde elektrický provoz existoval už v pravidelném provozu.
photo55.jpg Oprava jediné dochované trolejové lokomotivy TLD3,5 byla zvažována už dlouho, leč pro nemožnost využití stroje byla vždy odložena. Koncem 90. let byla lokomotiva v MPŽ pouze přerozchodována z 650 na obvyklých 600mm. Jinak zůstala vystavena vlivům povětrnosti, což zejména stav elektrické výzbroje velmi zhoršilo. Vyrobena byla pod v.č. 025 v Turčianských strojárnach Martin závod Lučenec v roce 1965. V letech 1966-1991 sloužila v uhelném dole v Malých Svatoňovicích. MPŽ ji získalo v roce 1994.
photo56.jpg Před zahájením opravy bylo nutné stanovit rozsah prací a rozhodnout, zda lokomotivu opravit či neopravit vzhledově, či provést jen provozní údržbu a kontrolu výzbroje a podobně. Rozhodli jsme se pro funční zkoušku pod napětím, jíž ovšem předcházela několikadenní příprava ovládacího kontroléru a kontrola celkového stavu izolace elektroinstalace. Práce byly rovny bádání, protože jsme věděli pouze o návodech k typově shodným lokomotivám vyrobených v ČKD na přelomu 50. a 60. let.
photo57.jpg Největší komplikací bylo zjistit ovládání zcela odlišného kontroléru o kterém jsem se původně domníval, že je vybaven odděleně stejným počtem jízdních stupňů po směr vpřed a vzad, protože chyběl u lokomotiv ČKD uváděný přepínač směru. Jak jsme později zjistili, ovládání reverzu a jízdy je prováděno neobvykle pomocí duté hřídele v jedné ose odnímatelnou pákou a co víc, výzbroj obsahuje navíc oproti verzi ČKD elektrodynamickou brzdu!
photo58.jpg Funkční zkouška však potvrdila zejména poškození kontroléru zatékající i stojatou (!) vodou během stání v 90. letech v Mladějově, kde MPŽ dříve působilo. Obhaleny byly i mechanické závady kontroléru, jež pravděpodobně způsobily odstavení lokomotivy z provozu a shodou šťastných okolností nakonec i její záchranu, když zůstala zapomenuta "neprovozní" a čekající na odeslání do opravy v depozitáři a nalezena doslova za 5 dvanáct členy MPŽ.
photo59.jpg Po částečném rozebrání stroje jsou postupně renovovány jednotlivé části. Na snímku je zachycena pečlivá oprava světel.
photo6.jpg Parní válec Zettelmeyer.
photo60.jpg Výsledek práce.
photo61.jpg Pohled na odkrytovaný rozjezdový a brzdový odporník. I ten byl následně vyjmut, očištěn a zkontrolován. Krom lehké povrchové koroze skříně, zcela bez závad.
photo62.jpg Pohled do zčásti rozebraného kontroléru na souosé ovládácí vačkové hřídele.
photo63.jpg Kontrolér obsahuje 24 mechanicky ovládaných stykačů, které musí být všechny postupně demontovány a jelikož se už nevyrábí, musí být navzdory korozi bez poškození rozebrány a opraveny. To vyžaduje řádnou porci umu (nikoliv rumu) a nespočet nekonečných hodin práce původem volného času.
70 files on 2 page(s)
12 Next