mpz

Červenec 2012

photo1.jpg Hlavní náplní prázdninových víkendů jsou jízdy pro veřejnost, přičemž se opět střídají po týdnu motorová a parní trakce.
photo10.jpg Dílna vyrůstá v prostoru bývalého improvizovaného parkoviště u přejezdu.
photo11.jpg Vcelku svižným tempem pokračovala oprava elektrické důlní lokomotivy TLD3,5. Na snímku je zachyceno rozebírání stroje před postupnou opravou jednotlivých částí. Vypadá to jako bychom v lokomotivě nalezli i zapomenutého horníka.
photo12.jpg Čištění interiéru od letitých nánosů uhlí, šmíru a rzi.
photo13.jpg Obroušená stříška stanoviště.
photo14.jpg V zápětí byly stříšky vyrovnány a opatřeny základním nátěrem.
photo15.jpg Inspiarce tvůrců stroje u vzhledu starých tramvají se nezapře. K dokonalosti chybí pouze reflektor v čelním plechu.
photo16.jpg Z útrob stroje byla vyzdvižena kvůli kontrole a opravám odporníková skříň. Krom koroze skříně jsou vlastní rozjezdové a brzdové odpory i kabeláž zcela v pořádku.
photo17.jpg Stanoviště řidiče po očištění.
photo18.jpg Úpravou spojenou s dřívější změnou rozchodu prošel mechanismus ruční brzdy. Na smímku je dále zachyceno vyrovnávání polohy skříně vůči podvozku pomocí hydraulické rozpěry. Lokomotiva už za provozu jezdila silně nakloněna na stranu.Interiér je postupně rovněž ošetřen základním nátěrem.
photo19.jpg Interiér je postupně rovněž ošetřen základním nátěrem.
photo2.jpg V prodejně vstupenek se nám zabydlela nová usměvavá pokladní.
photo20.jpg Práce navstříc úmornému vedru pokračují.
photo21.jpg
photo22.jpg Přes drobné úpravy lokomotiva dojezdila v původním nátěru, což je velmi ojedinělé. I toto dokazuje malé využití stroje v provozu.
photo23.jpg Srovnání proporcí povrchové a důlní lokomotivy.
photo24.jpg Renovované kolo ruční brzdy. Zanedlouho poté byla leštěná rukojeť nevychovanými návštěvníky bohužel vážně mechanicky poškozena a hned tak se na lokomotivu nevrátí... Rostoucí návštěvnost sebou přináší i ty stinné stránky.
photo25.jpg Rychle také pokročila stavba obytného osobního vozu.
photo26.jpg
photo27.jpg Sympatický vagónek...
photo28.jpg Do sbírek muzea byl věnován jeden z původních huntínků dolu Jindřich II. K dokonalosti mu však chybí základní prvek odlišující silniční a kolejová vozidla - železniční okolek!
photo29.jpg Lokomotiva BNE50 se po výměně trakčních motorů podrobuje montáži elektrodymanické brzdy, jež se na našich sklonových poměrech ukázala jako nezbytná.
photo3.jpg Velký nárůst zájmu byl patrný zejména u motorových vlaků.
photo30.jpg Lokomotivu bude opět možné vídat minimálně po dobu zkušebního provozu v letním provedení, bez horní části budky. Na dobových fotografiích se takto lokomotivy objevují běžně, na muzejních drahách se s tím jinde však nesetkáme, protože budky byly většinou postupně v pozdějších letech kvůli nepřízni počasí naopak důmyslně trvale uzavírány.
photo31.jpg Několika záběry na kolejiště muzea se loučíme s opravdu teplými červencovými dny.
photo32.jpg
photo33.jpg Fotokroniku připravil Robert Dujka © MPŽ 09/2012.
photo4.jpg Babickou výhybnu se snaží pohltit vegetace. Zanedlouho jsme jí učinili přítrž.
photo5.jpg Vlak je připraven na odjezd zpět ku Zbýšovu.
photo6.jpg Na trati se střídají různá vozidla podle aktuálních potřeb. Ve Zbýšově zatím stále lokomotiva objíždí soupravu s využitím samospádu.
photo7.jpg Obvyklá výstavka lokomotiv.
photo8.jpg Pravidelně se také letos objevuje na trati důlní souprava.
photo9.jpg Velkou změnou před branou muzea se dá nazvat zahájení stavby dílny pro opravy lokomotiv.
33 files on 1 page(s)