mpz

Září 2012

photo1.jpg Měsícem září skončila v muzeu návštěvnická sezóna.
photo10.jpg Pracné, ale nezbytné vyrovnání a podbití kolejí.
photo11.jpg Pohled na několik ladných protioblouků.
photo12.jpg Ukončení výhybny působí trošku tajemně a příchozí často nahlíží kam koleje ukryté za rohem mizí.
photo13.jpg Nynější konec, či počátek zbýšovské dráhy. Pod plachtou se ukrývá ústecká elektrická lokomotiva TLP10.
photo14.jpg Na opačném zhlaví stanice se rovněž souběžně usilovně pracovalo.
photo15.jpg Po šesti letech stále intenzivnějšího provozu byly vyrovnány kolejové styky a nejstarší část 1. staniční koleje.
photo16.jpg Souběžně s vyrovnáním kolejí byla odstraněna dosloužilá výdřeva přejezdů.
photo17.jpg Výdřeva byla nahrazena zásypem jemného štěrku. Do jednotné podoby se převléklo celé babické zhlaví zbýšovské stanice.
photo18.jpg Dovezený jemný štěrk rozvážel na místo bagr, kde byl dále ručně urovnán.
photo19.jpg Výsledná podoba působí stylově a je zcela bezbariérová všem druhům dopravy. Teda asi krom lodní :-)
photo2.jpg Jeden z posledních letošních osobních vlaků vjíždí do koncové stanice Důl Jindřich.
photo20.jpg Minule jsme si na přestavníku výhybky ukazovali, jak se u nás daří přírodě. Tentokrát vidíme bohumínskou béesku v zajetí chmele.
photo21.jpg Několik pohledů na rozrůstající se areál muzea.
photo22.jpg Mohutná konstrukce uvnitř budoucí dílny bude sloužit pro zavěšení jeřábu.
photo23.jpg Stavba se začíná pěkně rýsovat.
photo24.jpg Poslední část fotek je věnována opravě důlní elektrické lokomotivy TLD3,5. Pohled na stroj po obroušení starých vnějších nátěrů a rzi
photo25.jpg Tentýž pohled po "vykoupání".
photo26.jpg I strojovna lokomotivy prošla opravou a očistou nejen odporové skříně. V poředí jsou vidět zmíněné rozjezdové a brzdové odpory, za nimi je vidět víko svisle uloženého trakčního elektromotoru. V pravém předním rohu je pod děrovaným krytem předřadný odpor buzení motoru.
photo27.jpg Lokomotiva oblečená do základního nátěru.
photo28.jpg Do budoucího vzhledu se první oděla elegantní velká kola.
photo29.jpg Proměna stroje vcelku zásadní a líbivá.
photo3.jpg Dopravní ruch v Babicích.
photo30.jpg Na lokomotivě se pracovalo s několika denními přestávkami nutnými pro schnutí jednotlivých nátěrů.
photo31.jpg Natřené stříšky stanovišť.
photo32.jpg Kompletování opraveného stroje je už velmi radostná záležitost.
photo33.jpg Byť nátěr bude třeba ještě ve vzdálenějším časovém horizontu doladit, celková podoba už se příliš nezmění.
photo34.jpg Renovované čelní světlo.
photo35.jpg Kryty odporové skříně byly opět opatřeny původně stříbrnošedým kladívkovým nátěrem pro šedesátá léta zcela typickým.
photo36.jpg Základna tyčového sběrače po důkladné očistě.
photo37.jpg Čelní pohled.
photo38.jpg Celkový dojem z větší části zkompletované lokomotivy je pozitivní. Krom dokončení nátěrů nás čeká především náročné zapojení elektrické výzbroje a její úprava pro možnost napájení kabelem ze zdrojového vozu. Úpravou rovněž projde tyčový sběrač s kladkou, tak aby i ten byl plně funkční ve zvýšené bezpečné výšce troleje.
photo39.jpg Fotokroniku připravil Robert Dujka © MPŽ 09/2012.
photo4.jpg Poslední provozní den nám počasí příliš nepřálo, přesto si k nám mnoho nadšených návštěvníků cestu našlo.
photo5.jpg Největší letošní událostí se však stalo dokončení objízdné koleje v koncové stanici. Na snímku je patrná připravená pláň a zkušebně položená výhybka.
photo6.jpg Dvoudenní víkendová brigáda začíná vyměřením budoucí polohy kolejí.
photo7.jpg Končící kolej v popředí zatím nijak nenavozuje dojem, že by mohla ústit do usazené výhybky.
photo8.jpg Oblouk se nakonec podařilo přizpůsobit velmi pěkně a koncová výhybna je propojena.
photo9.jpg Byť toto kolejové uspořádání není definitivní, jistě nám několik dalších let spolehlivě bude sloužit.
39 files on 1 page(s)