mpz

Říjen 2012

photo1.jpg V říjnu jsme se pro letošek rozloučili s párou i s uplynulým létem. Pěkného počasí jsme využili k vypravení několika vlaků pro radost a potěchu oka. Tentokrát naši fotokroniku proto ocení asi zejména znalí obdivovatelé vlaků.
photo10.jpg Počasí na letošní symbolické rozloučení s párou se nám velmi vydařilo. Podzim se postaral barevné podkreslení.
photo11.jpg Ranní přípravy na poslední letošní provozní den parní lokomotivy. V pozadí pokračují práce na dostavbě dílny.
photo12.jpg Čištění kouřových trubek v kotli parní lokomotivy.
photo13.jpg Pohled do dýmnice, kde ústí kouřové trubky (ty černá kolečka) procházející podélně celým kotlem z topeniště. Trubky jsou z vnější strany zaplaveny vodou a procházející spaliny uvnitř trubek okolní vodu ohřívají a následně i přivádí k varu. Tím vzniká pára pohánějící parní stroj.
photo14.jpg Objíždění soupravy v Babicích.
photo15.jpg
photo16.jpg Osobní vlak cestou do Zbýšova.
photo17.jpg Děti členů muzea se mohou tentokrát povozit do sytosti.
photo18.jpg Naši nejmladší si parní vlak očividně užívají.
photo19.jpg A užívají si nejen naši nejmladší.
photo2.jpg Byť většina dní slunečných nebyla, spíše naopak, pokračovali jsme pilně na dostavbě dílny a úpravě okolí.
photo20.jpg Odpoledne vyrazilo na trať několik nákladních vlaků. Většina fotek asi komentář nepotřebuje.
photo21.jpg
photo22.jpg
photo23.jpg
photo24.jpg
photo25.jpg
photo26.jpg
photo27.jpg
photo28.jpg
photo29.jpg
photo3.jpg Zcela zásadní změnu znamenala výstavba nového oplocení, které přineslo výrazné rozšíření užitného prostoru muzea.
photo30.jpg
photo31.jpg
photo32.jpg Pro fotografy byla poprvé vypravena souprava z chemičky v Ústí nad Labem s elektrickou lokomotivou Siemens a Schuckert, vyrobenou v roce 1908 v nedaleké Vídni.
photo33.jpg Velmi neobvyklá souprava cestou do Babic. O výrobu elektřiny pro lokomotivu se stará agregát ve voze za lokomotivou.
photo34.jpg
photo35.jpg
photo36.jpg Navečer vyrazila elektrická lokomotiva se soupravou výklopných vozíků.
photo37.jpg
photo38.jpg
photo39.jpg Další den už počasí opět ukázalo svoji typickou podzimní tvář. Kotel lokomotivy je před odstavením na zimu vypuštěn a pečlivě vymyt od nečistot.
photo4.jpg Intenzivně pokračuje výroba výhybek pro kolejové zhlaví před dílnu a snad i budoucí výtopnu.
photo40.jpg I z chladících okruhů motorů ostatních lokomotiv musí být před zimou vypuštěna voda.
photo41.jpg
photo42.jpg I některé vozy se chystají na zimu pod střechu.
photo43.jpg Poslední parní vlak odjel a říjnové ohlédnutí končí. Fotokroniuku připravil Robert Dujka © MPŽ 12/2012.
photo5.jpg Výhybky jsou nyní místo hřebů a spon upevněny k pražcům šrouby. Prochází proto drobnými úpravami.
photo6.jpg Pohled na stavbu dílny.
photo7.jpg Pohled od stážního domku se výrazně změnil nejen dotyčnou stavbou, ale i terénními úpravami.
photo8.jpg Velkou radost způsobil návrat precizně opraveného řídícího kontroléru elektrické lokomotivy TLD3,5. Oproti výrobnímu stavu byla zachována bezpečnostní i praktická úprava stálého svícení čelních světel lokomotivy. To znamená, že lokomotiva pod napětím byla snadno identifikovatelná. Stejné zapojení světel měly i ústecké elektrické lokomotivy.
photo9.jpg Takzvané přímé ovládání malých elektrických lokomotiv a tramvají bylo do poloviny minulého století zcela běžné. O řízení lokomotivy TLD3,5 se stará 24 mechanicky otočnou vačkou ovládaných stykačů. Ty všechny byly při oravě rozebrány na součástky, byť za provozu se opotřebené vždy měnily celé. Dnes se však už koupit nedají...
43 files on 1 page(s)