mpz
Kategorie: Lokomotivy motorové

BNE50

 

 

 

 

 

 

 

  Lokomotivy BNE 50 byly vyráběny v poválečných letech ve firmě Stavostroj, později Stavoloko v Radotíně u Prahy. Během několika let jich bylo vyrobeno stovky kusů.

  Pohon lokomotivy je zajišťován diesel-elektrickým soustrojím patentovaného systému Gebus. Zdroj síly tvoří tří válcový naftový motor Škoda 3S110 o výkonu asi 50 koní nebo obdobný, ale vzduchem chlazený motor Tatra. Motor je přímo spojen se stejnosměrným generátorem (dynamem), kde je vyráběn stejnosměrný proud o napětí až 220V. Ten je přes kontrolér, kde je spínána jízda i volen směr jízdy, přiváděn do trakčních elektromotorů zavěšených pod budkou obsluhy a v představku pod chladičem. Trakční motory jsou řetězy nezávisle spojeny s nápravami. Regulace výkonu a tím i rychlosti je prováděna napěťově změnou otáček spalovacího motoru s generátorem. Brzda lokomotivy je pouze páková ruční, startování elektrické. Budky obsluhy byly vyráběny jako dvoudílné, kdy vrchní část bylo možné v letních měsících jednoduše demontovat, čehož se na stavebních drážkách hojně využívalo. I přesto, že poslední vyrobené lokomotivy jsou staré více jak padesát let(!), dosud jich velké množství existuje na muzejních dráhách a několik také na dosud existujících dráhách průmyslových.

 

Borovanská lokomotiva BNE 50 na zbýšovské dráze (září 2010)

 

Ve sbírce MPŽ jsou dva stroje tohoto typu. První lokomotivu vyrobenou roku 1952 zakoupilo muzeum v roce 1997 z Calofrigu Borovany, kde jezdila asi na 3 km dlouhé jílové drážce o rozchodu 600mm. Po zrušení drážky byla spolu s druhou stejnou lokomotivou a stroji BN 30 a BN 30 R převezena do sesterského závodu ve Zlivi, kde však pro jiný rozchod zlivské úzkokolejky nebyla v provozu. Zvláštností této lokomotivy byly kamínka na tuhá paliva v budce obsluhy. Jinak byla, ale lokomotiva v překvapivě původním a dobrém technickém stavu. Lokomotiva byla v roce 2010 opravena a zprovozněna. Bohužel se v průběhu jejího provozu objevily poruchy na izolačních stavech původních trakčních motorů a silové elektroinstalace. Pro tuto závadu musela být lokomotiva odstavena a v současnosti je opravována. V rámci opravy je na lokomotivu dosazena elektrodynamická brzda, bez níž by byl provoz na zbýšovské "horské" dráze velmi problematický. 

Stav borovanské lokomotivy před opravou
Při opravě lokomotivy byl vyvázán i spalovací motor. Bohuže jeho stav byl takový že musel být nahrazen jiným motorem 3S110
V létě 2010 lokomotiva absoulvovala mnoho zkušebních jízd. 
V září 2010 měla lokomotiva již nový nátěr i boční krycí plechy. 

 

 

 

 

   Druhou lokomotivou BNE 50 MPŽ je stroj zakoupený jeho členem Michalem Huškem v Železárnách a drátovnách Bohumín. Ten ji později daroval MPŽ. Stroj v Bohumíně jezdil na rozchodu 760mm, typickým pro celé Bohumínsko dříve i ve veřejné dopravě. Tato lokomotiva která byla vyrobena v roce 1951 je na rozdíl od borovanské vybavena vzduchem chlazeným motorem Tatra a masivními odpruženými spřáhly. Kapotáž však není v dobrém stavu a bude opravena, budka bude muset být vyrobena zcela nově. Náročná oprava spojená s přerozchodováním na 600mm nyní probíhá v brněnské firmě Lokomont. Ve sbírce MPŽ jsou tak zastoupeny kdysi tolik rozšířené lokomotivy v provedení, jak s motorem  Škoda, tak Tatra.

 

 

Technické údaje
Výrobce Stavostroj Praha n.p. závod Stavoloko Radotín 1945 - 1956
Typ BNE 50
Uspořádání B dm
Motor Škoda 3S110, naftový, stojatý, vodou chlazený
Tatra T 114 (T 924 A), naftový, stojatý, vzduchem chlazený
Typový výkon 33 kW/45 k
Přenos výkonu elektrický
Spouštění motoru ruční nebo elektrické
Tažná síla 23,05 kN
Max. rychlost 18 km/h
Brzda ruční páková
Hmotnost lokomotivy 8,6 t
Rozchod 600 mm
Průměr hnacích kol 450 mm
Celkový rozvor 1 500 mm
Délka přes spřáhla 4 210 mm
Šířka 1 350 mm
Výška nad temenem kolejnice 2 460 mm
Minimální poloměr oblouku 12 m

 

 

Pohled na přední část stroje z Bohumína zachyceného v hale bývalého LD Brno - dolní nádraží. lokomotiva na svou opravu ještě stále čeká

 

 

 

print Formát pro tisk

Jízdy historických vlaků

Jízdy s parními a motorovími historickými lokomotivami na zbýšovské úzkokolejce :Viz podrobnosti Jízdy na muzejní železnici

Vyhledávání

Najdete nás na Facebooku

Nejnovější foto

.