mpz
Kategorie: Lokomotivy parní

Henschel Delda

 No. 12311 / 1913

 
 

Lokomotiva továrního typu „Delda“ byla dodána německou lokomotivkou Henschel v Casselu v roce 1913 Dolovým a průmyslovým závodům, dříve J. D. Starck v Dolním Rychnově na Sokolovsku, kde sloužila k odvozu vytěženého nadloží (odklizu) na hnědouhelném lomu Luitpold. (Od 20. let označovala továrna své lokomotivy stejné velikosti a výkonu, avšak s menším rozvorem 1200 mm jako typ „Fabia“.) V roce 1944 je zaznamenáno zapůjčení lokomotivy do Chemických závodů Sokolov a potom pod číslem 50/1 pracovala na lomu Silvestr. Tam rovněž došlo k nehodě, při níž byla lokomotiva převrácena výbuchem acetylenu, který se uvolnil po vysypání karbidu na skládce. Po válce byla lokomotiva několik let neschopna provozu, až v roce 1950 provedly Hnědouhelné doly a briketárny Sokolov její opravu za účelem předání pionýrskému táboru ve Svatošských skalách u Karlových Varů. Tam vznikla úzkorozchodná „pionýrská" dráha tvaru oválu, na které lokomotiva jezdila s několika vagony pravděpodobně až do počátku 70. let. V roce 1975 již nebyla provozuschopná a zřejmě kvůli technickému stavu byla nahrazena lokomotivou motorovou. Parní lokomotiva ale naštěstí unikla fyzické likvidaci a byla v areálu tábora instalována na kolejové pole jako lokomotivní pomník, resp. prolézačka pro děti. V roce 1978 je již potvrzena jako pomníková a na tomto svém piedestalu setrvala až do roku 1995. Z tábora ministerstva dopravy a spojů se mezitím stalo rekreační středisko ROH Československé pošty, dnes České pošty. O lokomotivu jevilo MPŽ dlouhodobý zájem, a tak mu byla v roce 1995 nejprve pronajata a v dubnu 1996 převezena do tehdejšího sídla muzea v areálu Moravských šamotových a lupkových závodů v Mladějově. O dva roky později se lokomotiva stala majetkem muzea. V srpnu 2005 pak spolu s dalšími exponáty putovala do nového sídla MPŽ ve Zbýšově.

Pod dobudování zázemí na zbýšovské dráze se v roce 2014 začalo s opravou. Nejprve se opravovaly drobné části armatury, jako jsou pojistné ventily, napaječe a další armatura. Následně bylo přikročeno k rozebírání lokomotivy a její renovaci. Kotel lokomotivy, který byl už před lety shledán jako neopravitelný, putoval do kolínské kotlárny, kde byla vyrobena replika. Zatímco se vyráběl nový kotel tak ve vlastních dílnách bylo přikročeno k svépomocné renovaci hlavního rámu a celého pojezdu. Následně byly zcela nově vyrobeny zásobníky na uhlí a postavena nová budka.

V únoru 2017 dorazil z Kolína nový kotel a mohlo být přikročeno ke kompletaci lokomotivy. Tato kompletace skočila v létě 2017 a následně, po zkušebních jízdách, se "henšlík" zapojil do muzejního provozu.

Dnes jej návštěvníci mohou  vidět v čele muzejních vlaků zbýšovské železnice.  

 

Níže uvedené fotografije znázorňují jednotlivé "životní" etapy našeho "Henšlíka"

 

Technické údaje
Výrobce Henschel
Typ Fabia
Uspořádání B m2t
Výrobní číslo / Rok výroby 12311 / 1913
Typový výkon 37 kW/50 k
Přetlak páry 1,2 MPa
Plocha roštu 0,4 m²
Průměr válce / zdvih pístu 220/300 mm
Průměr spřažených kol 630 mm
Celkový rozvor 1 400 mm
Hmotnost: Prázdná
  Vyzbrojená
7,0 t
9,0 t
Zásoby: Voda
  Uhlí
0,6 m³
0,4 m³
Tažná síla 16,3 kN
Max. rychlost 20 km/h
Délka přes spřáhla 4 400 mm
Šířka 1 700 mm
Výška nad temenem kolejnice 2 800 mm
Minimální poloměr oblouku 18 m

  

 

Katalogová tovární fotografie

Výletní vlak na pionýrské železnici ve Svatošských Skalách

 

Novinový výstřižek zachycující práci pionýrů na jejich železnici

 

 Stav lokomotivy v roce 1996 po převezení do Mladějova


 
Ve Zbýšově se již Heschel začal podrobovat opravě. Tato fotografie zachycuje stav na jaře 2016
 
 
Dokončovací práce. Závaz opraveného válce . Jaro 2017.
 
 
Během letní sezóny 2017 byl už Henschel v plném provozu s muzejními vlaky. 
 
 
 

print Formát pro tisk

Jízdy historických vlaků

Jízdy s parními a motorovími historickými lokomotivami na zbýšovské úzkokolejce :Viz podrobnosti Jízdy na muzejní železnici

Vyhledávání

Najdete nás na Facebooku

Nejnovější foto

.