mpz
< návrat zpět

Budoucnost

Vzhledem k prudkému rozvoji MPŽ v minulých letech, jeho budovatelskému úsilí a výsledků činnosti v Mladějově, je na snadě, že členové muzea nebudou chtít své úsilí ukončit přestavbou rozchodu tratě a vybudováním zázemí a expozice v Babicích.

Plánů na budoucí rozvoj dráhy je mnoho a jejich středem je snaha o prodloužení tratě do její původní délky a ukončení ve Zbýšově, tak aby dráha mimo výletního, získala i drobný dopravní charakter, jako spojení obcí Zastávka, Babice a Zbýšov. (viz. název dráhy)

 

  

          Výhledy dalšího rozvoje bodově:

  • Přemístění začátku dráhy přímo do železniční stanice ČD Zastávka u Brna. Předpokladem je získání dvou bývalých objízdných a předávacích kolejí zbýšovské dráhy ve stanici, jejich odpojení od sítě ČD a přestavba na úzký rozchod. Vznikl by tak důstojný  a velmi atraktivní přestupní bod z „velké“ dráhy na úzkou.
  • Obnova odbočky k dolu Ferdinand, jejíž předpokladem je doplnění chybějící mostovky a také uspořádání pozemkových vztahů za mostem. Prozatím by byla znovu položena část odbočky po most, jako další možnost křižování apod.
  • Na prodloužení tratě do Zbýšova jsou již teď připravovány varianty možného provedení. Jejich společným znakem bude provoz v elektrické trakci lokomotivami, kde jedna z nich tvoří nejstarší a unikátní exponát sbírky muzea. První varianta předpokládá odkup pozemků snesené dráhy, položení úzkorozchodného svršku, doplnění chybějící mostovky ve Zbýšově a ukončení u dolu Simson, kde má vzniknout hornické muzeum.  Další varianta je shodná s předchozí, ovšem s ukončením před chybějícím mostem ve Zbýšově, pokud by se nevydařila jeho znovurealizace.  Obě tyto varianty však zatím naráží na bariéru v podobě odkupu pozemků soukromých vlastníků a tím nereálné finanční   náklady.Zatím poslední variantou, jako kompromisní řešení předchozích dvou, se jeví možnost odbočení tratě před jejím koncem u dolu Jindřich II. vpravo a její pokračování podél silnice do Zbýšova. Výraznou nevýhodou je opuštění historické trasy a také velké stoupání nebo větší terénní úpravy.  

 

 Plány MPŽ na budoucí rozvoj dráhy nejsou nijak skromné a bude otázkou budoucího vývoje muzea, regionu i společnosti, nakolik se je podaří realizovat a v jaké podobě.

Zde si můžete přečíst co Nás napsali v Jihomoravských novinách ROVNOST

Jízdy historických vlaků

Jízdy s parními a motorovími historickými lokomotivami na zbýšovské úzkokolejce :Viz podrobnosti Jízdy na muzejní železnici

Vyhledávání

Najdete nás na Facebooku

Nejnovější foto

.